An Icon For the information in a folder ОПИСАНИЕ НА ДИРЕКТОРИЯ [Автоматично показана]

Сайтът от който може да намерите последната версия на превода на "Катедралата и базара"
на български език е http://catb-bg.sourceforge.net/

An Icon For the path http://d.linux-bg.org/download/go back books/ Катедралата и базара/
 
ИМЕ sortТИП РАЗМЕР ПРОМЯНА
An Icon For a File catb-bg-1.0.pdf.gz Компресиран файл 198.9 Kb 27/12/2000
 
An Icon For the path http://d.linux-bg.org/download/go back books/ Катедралата и базара/
 
An Icon For the total size
Общо => Директории: 0, Файлове: 1 [198.9 Kb][47.36сек@33.6][28.11сек@56.6][6.22сек@256][1.59сек@1000]
An Icon For the menu English [Bulgarian] 
FileBrowser-NG ©2006 Slavey Karadzhov
Based on Mircho Mirev's Tiny Filebrowser