An Icon For the information in a folder ОПИСАНИЕ НА ДИРЕКТОРИЯ [Автоматично показана]

Динко Белчевски бе така любезен да ни предостави за свободно ползване неговия "Курс по въведение в Linux". Курсът представлява поредица от лекции, целящи общо въведение в света на Linux:

  1. Въведение в Линукс. Възникване на Линукс. История на Линукс. Основни дистрибуции. Основни концепции в Линукс- ядро, потребители, root. Принципи на свободния софтуер. Лицензионни правила GPL.

  2. Въведение в системата. Многозадачност и многопотребителност на операционната система. Структура на файловата система и представяне на физическите и логически устройства – директория /dev. Зареждане на операционната система.

  3. Описание на директориите и тяхната функция. Типове файлове. Битове за права на файловете, типове права. Задаване и отнемане на права.

  4. Типове потребители. Администратор(root) и нормален потребител. Файлове с пароли. Скриване на паролите. Команди за създаване и изтриване на групи и потребители.

  5. Описание на командния интерпретатор. Видове командни интерпретатори – bash, rbash, tsh, zsh, csh.

  6. Базова настройка на системата. Конфигурационна директория /etc . Структура на директорията. Скриптове за начално зареждане.

  7. Конфигуриране на системата. Мрежова конфигурация.

  8. Конфигуриране на системата. Конфигурационен файл /etc/fstab. Прикачване и разкачване на устройства и опции на командата mount. Пакетни системи. Видове пакетни системи – tgz, rpm, deb. Инсталиране на бинарни пакети. Пакетна система на Slackware Linux.Команди за инсталиране, премахване и обновяване на пакети. Програми на трети страни за инсталация и създаване на пакети. Обновяване на системата през Интернет.

  9. Конфигуриране на системата. Стартиране и конфигурация на SAMBA сървър.

  10. Конфигуриране на системата. Стартиране и конфигурация на Apache Web сървър.


Лекциите се отличават с достъпен и лесно разбираем език. Курсът не се спира върху приложението на Линукс като десктоп-система, графични среди и приложения, работа с X.

An Icon For the path http://d.linux-bg.org/download/go back docs/ linux-course/
 
ИМЕ sortТИП РАЗМЕР ПРОМЯНА
An Icon For a File lekcia_7.html WEB файл 20.06 Kb 04/05/2004
An Icon For a File lekcia_9.html WEB файл 25.62 Kb 04/05/2004
An Icon For a File lekcia_8.html WEB файл 25.36 Kb 04/05/2004
An Icon For a File lekcia_1.html WEB файл 12.25 Kb 04/05/2004
An Icon For a File lekcia_2.html WEB файл 12.99 Kb 04/05/2004
An Icon For a File lekcia_10.html WEB файл 32.5 Kb 04/05/2004
An Icon For a File lekcia_3.html WEB файл 24.35 Kb 04/05/2004
An Icon For a File lekcia_4.html WEB файл 21.39 Kb 04/05/2004
An Icon For a File lekcia_5.html WEB файл 21.38 Kb 04/05/2004
An Icon For a File lekcia_6.html WEB файл 22.5 Kb 04/05/2004
 
An Icon For the path http://d.linux-bg.org/download/go back docs/ linux-course/
 
An Icon For the total size
Общо => Директории: 0, Файлове: 10 [218.4 Kb][52сек@33.6][30.87сек@56.6][6.82сек@256][1.75сек@1000]
An Icon For the menu English [Bulgarian] 
FileBrowser-NG ©2006 Slavey Karadzhov
Based on Mircho Mirev's Tiny Filebrowser